Thứ Sáu , 28 Tháng Một 2022

Tag Archives: tết nguyên tiêu nên cúng những gì

Bài khấn cho Tết Nguyên Tiêu

Tết Nguyên Tiêu đang đến gần, các gia đình hẳn đang phân vân xem khấn thế nào cho hợp lý. Bài viết này sẽ giúp tổng hợp các bài khấn cho tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) mà các bà, các chị các mẹ đều có thể tham khảo đó nhé.

Xem thêm